ເຮືອນພັກ ພູອີວ III ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ    
ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ປະເທດລາວ    
Mobile: + 856-(0)20-2881 9198, 5235 0055  
Search Google
E-mail: phouiu_lnt@hotmail.com      
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu III Bungalows in Luang Namtha Town, Laos
Phou Iu Travel, Laos
 
Hotel in Luang Namtha, Laos
ເຮືອນພັກ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນແຂວງທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມີສະຖາປັດຕິຍະກຳແບບດັ້ງເດີ່ມ ທີ່ສຳຄັນຍັງມີເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳຫ້າ ຈຳນວນ 222,4000 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງເປັນຖິ່ນອາໄສຂອງ ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ພຶດພັນໜາໆຊະນິດ ຍ່້ອນແນວນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໃນແຕ່ລະປີເພີ່ມຂຶ້ນ.
ກິດຈະກຳທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວມັກຫຼາຍທີ່ີສຸດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແມ່ນ ການຍ່າງປ່າ, ນອນພັກແຮມກັບປະຊາຊົນ ຫຼື ນອນໃນປ່າ, ການຂີ່ເຮືອ ຂະຍັກ, ແລະ ຊົມວັດທະນະທໍາ ບັນດາເຜົ່າ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງ ນ້ຳທາ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຕ້ອງການ ແມ່ນສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ທີ່ນຳໃຊ້ວັດສະດຸດີບຈາກທ້ອງຖິ່ນ, ມີຄວາມສະອາດ, ມີການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດີ, ກົມກືນກັບທຳມະຊາດ, ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມທີ່ເຮັດດ້ວຍ ໄມ້, ໄມ້ປ່ອງ ຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ສະຫງົບ ບໍລິການອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະດັບປະດາດ້ວຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ, ທ້ອງຖິ່ນ. ອີກປະການ ໜຶ່ງ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຜູ້ມີສະຕິສູງຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ຕ້ອງການພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກະ ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເຮືອນພັກ ພູອິວ III ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Hotels in Luang Namtha, Laosເຮືອນພັກ ພູອິວ III ເປັນເຮືອນພັກແບບອະນຸລັກ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕະ ຫຼາດກາງຄືນປະມານ 400 ແມັດ ( ຍ່າງປະມານ 10 ນາທີ ) ມາທາງ ແມ່ນ້ຳທາ ຕິດກັບບ້ານຂອງເຜົ່າໄຕດຳ ( ບ້ານທົ່ງໄຈ້ໃຕ້ ).
ເຮືອນພັກທັງໝົດປະກອບມີ 5 ຫຼັງ 10 ຫ້ອງນອນ, ມີ 5 ຫ້ອງຕ່ຽງດຽວ (ຕ່ຽງໃຫຍ່ນອນໄດ້ 2 ຄົນ), 5 ຫ້ອງສອງຕ່ຽງ  ແລະ ສາມາດເພີ່ມຕ່ຽງ ໃຫ້ແຂກທ່ີມາພັກແຮມເປັນຄອບຄົວ, ເຮືອນພັກແຕ່ລະຫຼັງ ອອກແບບ ໂດຍການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງ ເຮືອນຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າພາຍ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຜົ່າອາຄ່າ, ເຜົ່າໄຕລື້, ເຜົ່າໄຕ ດຳ, ເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ຮູບແບບທັນສະໄໝ່ || ອ່ານຕໍ່ >>
Phou Iu Bungalows in Luang Namtha
Phou Iu III Guest House in Luang Namtha, Laos
Accommodation in Luang Namtha, Laos
Where to stay in Luang Namtha, Laos
Luang Namtha Hotel in Laos
ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ເຮືອນຂອງບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າໄຕລື້ ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າຂະມຸ ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ
ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າຢູ່ລາວ
ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າອາຄ່າແບບຍົກພື້ນສູງ ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າຢ້າວຢູ່ເມືອງສີງ ເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າອາຄ່າແບບຍົກພື້ນຕ່ຳ
Phou Iu Travel in Luang Namtha, Laos
   
   
 
 
 
     
Free counter and web stats   ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2011-2018 ເຮືອນພັກ ພູອີວ III, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
Created by: http://www.phouiu-ecotourism-laos.com in Luang Namtha, Laos